dietetyka wg. medycyny chińskiej

'Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem'
Hipokrates

'Właściwa dieta jest pierwszym i głównym sposobem w jaki można zrównoważyć dysharmonię w organizmie. Leki należy zastosować dopiero wtedy, kiedy zalecenia dietetyczne nie przynoszą rezultatów”
Joerg Kastner, 'Terapia Pożywieniem'

Cytat ten w pełni obrazuje rolę diety w medycynie holistycznej. Tu dieta skupia się na jakościowym oddziaływaniu pożywienia na ciało a jego klasyfikacja opiera się na takich samych kryteriach jakie używane są w odniesieniu do chińskich ziół leczniczych: naturze termicznej pokarmów, ich smaku, systemie narządów, z którymi dane smaki są powiązane oraz kierunku przepływu energii qi. Żadne z wyżej wymienionych nie są uwzględniane w dietetyce akademickiej.

Każdy pacjent trafiając do mojego gabinetu przechodzi pogłębioną analizę stosowanej diety pod kątem swojego aktualnego stanu energetycznego oraz otrzymuje propozycje zmian, korekt i ulepszeń dietetycznych.

LISTA
USŁUG
CENNIK

cennik

1. Pierwsza wizyta

obejmuje diagnozę wg medycyny chińskiej opartą na dogłębnym wywiadzie, badaniu pulsu i języka, zalecenia dietetyczne, sugestie ziół i suplementów naturalnych oraz zabieg akupunktury

60 minut / 300 pln

2. Kolejne wizyty

zabieg akupunktury, monitorowanie działania diety i ziół wraz z ewentualną ich modyfikacją

30 min / 170 pln

KONTAKT

KONTAKT

Przed zgłoszeniem się na wizytę, proszę pobrać, wypełnić i wydrukować załączoną ankietę stanowiącą wsparcie diagnozy i leczenia.